קישורים

 

אגרות אימות במאזני-גשר

 

פקודת המשקלות והמידות

 

נוהל כללי – מאזני גשר

נוהל אישור דגם

כתבה : (מצ"ב) "מה עלי לדעת על מאזני גשר"
לאכוף את המשקל במהירות וביעילות