מאזני עגורן/תליה

מאזניים אלה משמשים לעבודה במפעלים, אולמות ייצור ומחסנים ומורכבים על עגורן.
משקל העגורן הנו בעל כושר שקילה מ- 0.5 טון ועד 5 טון.
מאזני תליה דיגיטליים גם לשקילת שקים, עגורנים ומנופים.
המאזניים מסיביים מיועדים לתנאי עבודה קשים.

מאזני עגורן / תליה OCS-XZ-A
מאזני עגורן / תליה OCS-XZ-A
מאזני עגורן/ תליה בעליי כושר שקילה של 5 טון.