בקרוב: כנס אמבר בקבוץ יקום

פרטים נוספים לכנס אמבר בקבוץ יקום בהמשך