תערוכת יבול שיא – מעיין חרוד 4/11/2014

תערוכת יבול שיא – מעיין חרוד 4/11/2014