תערוכת יבול שיא – תערוכה לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

תערוכת יבול שיא – התערוכה השנתית לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת