בקרוב: יום פתוח בערבה – הוא התערוכה החקלאית הגדולה בישראל

פרטים נוספים לגבי יום פתוח בערבה – הוא התערוכה החקלאית הגדולה בישראל בהמשך